Przeglądy i konserwacje grupy urządzeń objętych dozorem technicznym

 • dźwigi osobowe i towarowe z napędem elektrycznym i hydraulicznym (ze sterowaniem mikroprocesorowym i stycznikowo-przekaźnikowym)
 • suwnice
 • wciągarki
 • wciągniki
 • żurawie stałe
 • wózki jezdniowe i podnośnikowe

Nasza działalność obejmuje wykonywanie przeglądów i konserwacji powyższych urządzeń oraz bieżące usuwanie awarii.

Oferujemy również wykonywanie pomiarów elektrycznych ochronnych oraz przygotowanie urządzeń do badań dozorowych UDT.


Modernizacje i remonty urządzeń elektrycznych pod względem

 • zasilania urządzeń w systemy szynoprzewodów i prowadników E-Chain IGUS
 • sterowania - wykonywanie oraz modernizacje sterowań urządzeń elektrycznych i hydraulicznych (stycznikowo-przekaźnikowych, mikroprocesorowych)
 • przeniesienia napędu
  • wymiany łożysk i sprzęgieł
  • montażu czujników drgań w silnikach elektrycznych, sprężarkach, pompach, wentylatorarch i przekładniach
  • automatyki przemysłowej

  Pomagamy przy właściwym doborze odpowiedniego systemu zasilania urządzeń oraz aparatury sterowniczej i kontrolnej.

  Możemy przeprowadzić pomiary termowizyjne oraz pomiary poziomu drgań w celu zweryfikowania stanu technicznego urządzeń.

  Oferujemy właściwy dobór oraz montaż czujników drgań .

  Na podstawie diagnostyki drganiowej maszyny mamy możliwość wykrycie wad i uszkodzeń z dużym wyprzedzeniem oraz zaplanować remont urządzenia.

  Termowizja i audyt energetyczny

  Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków Świadectwa sporządzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

  • termowizja w budownictwie
   • ocena ocieplenia ścian i dachów budynków i budowli (lokalizacja usterek)
   • badanie stanu kominów
   • lokalizacja instalacji grzewczych (ogrzewanie podłogowe)
   • wykrywanie wycieków i przecieków instalacji
   • wykrywanie szkód w izolacji
  • termowizja w przemyśle
   • elektroenergetyka
   • chłodnictwo
   • maszyny elektryczne i urządzenia

  Prace instalacyjne

  • budynki mieszkalne
   • instalacja inteligentna
  • budynki przemysłowe
   • elektrownie
   • huty
   • zakłady mechaniczne
  • prefabrykacja szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych
   • rozdzielnice główne i pomocnicze
   • rozdzielnice sterownicze
   • skrzynki sterowania lokalnego

  Pomiary w elektroenergetyce

  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania instalacji i urządzeń
  • pomiary termowizyjne:
   • silników elektrycznych
   • rozdzielnic (sprawdzenie stanu złącz wysokoprądowych i zacisków szyn zbiorczych, odłączników, przekładników, kabli)
   • instalacji chłodniczych i ciepłowniczych
  • pomiary i przeglądy okresowe narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym
   • elektronarzędzi (wiertarki, szlifierki, klucze udarowe)
   • przedłużaczy
   • spawarek

  Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz długoletnie doświadczenie

  Kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej

  Nasza oferta obejmuje zarówno montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu, jak i gruncie, sieciowych (on-grid) oraz autonomicznych (off-grid).

  System sieciowy (on-grid) jest zintegrowany z publiczną siecią energetyczną. Rozwiązanie takie daje możliwość:

  • pobierania prądu z sieci publicznej, w sytuacji kiedy nie jesteśmy w stanie sami zaspokoić swoich potrzeb energetycznych,
  • odsprzedawania do sieci nadwyżki wyprodukowanego prądu.

  Instalacje fotowoltaiczne autonomiczne (off-grid) nie są podłączone do publicznej sieci energetycznej, są od niej niezależne. Oznacza to, że w ich przypadku nie ma możliwości pobierania prądu z sieci publicznej czy też odsprzedawania nadmiaru wytworzonej energii.